Suomi

MITÄ KANNATTAA TIETÄÄ EOSE:STA – VISIO, MISSIO,

TOIMINTA JA FILOSOFIA

 
 
MIKÄ ON EOSE

finland_640

 

Kansainvälinen järjestö, joka työskentelee urheilun ja aktiivisen vapaa-ajan toimialan kehittämiseksi. Se toimii asiantuntijana koulutuksen ja työllisyyden välisten yhteyksien luomisessa varmistaen pätevän ja ammattitaitoisen työvoiman kehittämisen.

 

vision

 

VISIO

Urheilun ja aktiivisen vapaa-ajan toimiala työskentelee vahvasti taloudellisen, terveyteen liittyvän ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi Euroopassa ja sen jäsenvaltioissa.

 

 

mission

 

MISSIO

Helpottaa ja tukea urheilun ja aktiivisen vapaa-ajan toimialan työvoiman kehittymistä, varmistaa, että alalla työskentelevillä palkatuilla ja vapaaehtoisilla on sopiva koulutus ja mahdollistaa, että urheilun ja aktiivisen vapaa-ajan toimiala täyttää potentiaalinsa sosiaalisena, terveyttä edistävänä ja taloudellisena toimijana.

 

 

activity_expertise

 

TOIMET JA ASIANTUNTEMUS
Tutkimus ja metodologiat, ammattipätevyydet, projektin johto, koulutus, yhteistyöverkostot.

 

 

 

synergy

 

FILOSOFIA

EOSE:n filosofia on rohkaista jäseniään tiedonvaihtoon ja vuorovaikutukseen yhteistyö- ja synergiamahdollisuuksien tunnistamiseksi ja kehittämiseksi.
Vuoropuhelun edistäminen koulutus- ja työllisyysasioissa alan toimijoiden pätevyyden näkökulmasta. Sekä elinikäisen oppimisen strategioiden toteuttaminen.

 

 

 

image_7steps

EOSE:n kehittämä ja yhdenmukainen elinikäisen oppimisen strategian kanssa.

Seitsenportainen malli on joustava lähestysmistapa ja pikemminkin ohje, kuin valmis malli.

Malli lisää vuorovaikutusta ja vähentää juopaa koulutuksen ja työllisyyden väliltä urheilun alalla, keskustelee työvoiman kehittämisestä ja pohtii käytännön ratkaisuja.

Tavoitteena on:

  • edistää läpinäkyvää ja joustavaa koulutusjärjestelmää, jossa koulutus- ja uramahdollisuudet ovat selkeitä.
  • sallia henkilöstövoimavaran asianmukaisten taitojen kehittäminen
  • kehittää liikkuvuutta, läpinäkyvyyttä ja keskinäistä luottamusta pätevyyksien suhteen sekä kohottaa koulutuksen tasoa ja laatua.

 

Seitsemän porrasta käytännössä:

7 Step en finois

 

 

 

MIKÄ ON TULEVAISUUDEN SUUNTA?

KOHTI EUROOPPALAISTA OSAAMISYHTEENLIITTYMÄÄ

  • Esite S2A-Sport projekti

National Contact

  • Country: Finland
  • Name: Mairit Pellinen
  • Organisation: Haaga-Helia Univeristy of Applied Sciences / Sport Institute of Finland
  • Position: International coordinator
  • E-mail: Mairit.Pellinen@haaga-helia.fi
 

Testimonials

“I think sport as a tool for skills development is a cross sectoral theme, which deserves cross-sectoral thinking in policy making. Access for sports should be equal for the minors but as well for the elderly and sport should be part of lifelong learning. […]I want to stress that I and also the majority of CULT members think, that skills and education should adapt to the needs of the labour market.”

Hannu Takkula in October 2016, Finnish MEP, Co-chair of the European Parliament Sport Intergroup.

EOSE – European Observatoire of Sport and Employment

A new wave for the sport and active leisure sector

Ensuring the right skills in the right place

Retour en haut

Back to
the top