Polskie

WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O EOSE: WIZJI, MISJI,

DZIAŁALNOŚCI I FILOZOFII

 
 
Co to jest EOSE?

poland_640

 

Międzynarodowa organizacja działająca na rzecz rozwoju sportu i rekreacji. To organizacja ekspercka sektora sportowego, której domeną jest budowanie relacji pomiędzy obszarem edukacji i zatrudnienia oraz zapewnienie rozwoju kompetentnego personelu o odpowiednich kwalifikacjach w sektorze sport.

 

vision

 

WIZJA EOSE
Sektor sportowy odgrywa istotną rolę w rozwoju ekonomicznym, zdrowotnym i społecznym w Europie we wszystkich państwach członkowskich.

 

 

missionMISJA EOSE
Zapewniać wsparcie i dbać o rozwój kwalifikacji pracowników i wolontariuszy zatrudnianych w sektorze sportowym dla zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do powiększania potencjału ekonomicznego, społecznego i zdrowotnego.

 

 

activity_expertise

 

DZIAŁANIA I EKSPERTYZY EOSE
metodologia i badania naukowe, zarządzanie projektami, edukacja i prowadzenie szkoleń, budowanie i rozwój sieci powiązań eksperckich w sektorze sportowym.

 

 

synergy

 

FILOZOFIA EOSE
Zachęcanie do wymiany doświadczeń i współdziałania w celu określenia ewentualnych obszarów współpracy i synergii możliwych do rozwoju. Promowanie podejścia kompetencyjnego w dialogu między obszarem edukacji, szkoleń i zatrudnienia w sektorze. Wdrażanie strategii ustawicznego kształcenia w sektorze sportowym.

 

 

O MODELU 7 KROKÓW

image_7steps

Opracowany przez EOSE “model 7 kroków” jest elastycznym narzędziem / mapą działania zgodną z filozofią uczenia się przez całe życie.

Jest pomocny przy działaniach zmierzających do zmniejszenia rożnic pomiędzy obszarem edukacji i zatrudnienia w sektorze sportowym. Pozwala podejmować dyskusję nad rozwojem zasobów ludzkich i prowadzi do konkretnych rozwiązań.

 

Model ten ma na celu:

  • Promowanie przejrzystego i elastycznego systemu edukacji i szkoleń w celu zapewnienia perspektywy zatrudnienia.
  • Umożliwianie rozwój zasobów ludzkich z odpowiednimi umiejętnościami.
  • Wspieranie mobilności, przejrzystości, wzajemnego zaufania w odniesieniu do kwalifikacji i jakości kształcenia.

 

Model 7 kroków w praktyce:

7-step-en-polonais

 

 

 

 

JAKIE KIERUNKI NA PRZYSZŁOŚĆ?
W KIERUNKU EUROPEJSKIEJ RADY UMIEJĘTNOŚCI

  • KRAJOWY OKRĄGŁYSTÓŁ EOSE W POLSCE

National Contact

  • Country: Poland
  • Name: Piotr Marek
  • Organisation: National Research Institute
  • Position: Manager of the Coaching Academy
  • E-mail: piotr.marek@akademiatrenerska.pl
 
EOSE – European Observatoire of Sport and Employment

A new wave for the sport and active leisure sector

Ensuring the right skills in the right place

Retour en haut

Back to
the top