ελληνικά

ΌΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ EOSE : ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ

ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο EOSE

greece_640

 

Ένας διεθνής οργανισμός που εργάζεται με σκοπό την ανάπτυξη του τομέα του αθλητισμού και της δραστήριας ψυχαγωγίας, με ειδικότητά του να γεφυρώνει τους κόσμους της εκπαίδευσης και της απασχόλησης και να διασφαλίζει την ανάπτυξη ικανού εργατικού δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες.

 

vision

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EOSE
Ένας τομέας αθλητισμού και δραστήριας ψυχαγωγίας που να διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο του στην οικονομική ανάπτυξη, της ανάπτυξη της υγείας και την κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης και των κρατών-μελών της.

 

 

mission

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ EOSE

Να διευκολύνει και να υποστηρίζει την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού του τομέα αθλητισμού και δραστήριας ψυχαγωγίας, να διασφαλίζει ότι τα άτομα που εργάζονται και δραστηριοποιούνται ως εθελοντές στον τομέα έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες απόδοσης και να επιτρέψει στον τομέα να αποδώσει με τις πλήρεις δυνατότητές του ως κινητήρια δύναμη στον κοινωνικό τομέα, τον τομέα της υγείας και τον οικονομικό τομέα.

 

activity_expertise

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ EOSE
Έρευνα και μεθοδολογίες, επαγγελματικά πρότυπα, διαχείριση έργων, εκπαίδευση και κατάρτιση, συνεργατικά δίκτυα

 

 

 

 

ΠΟΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ?
ΕΝΑΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ESSC ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

National Contact

  • Country: Greece
  • Name: George Pigos
  • Organisation: Directory of Sport for All, Sport Promotion and Development, Scientific Assistance & International Relations - General Secretariat of Sport - Ministry of Culture and Sports
  • Position: Director
  • E-mail: g_pigos@yahoo.com
 
EOSE – European Observatoire of Sport and Employment

A new wave for the sport and active leisure sector

Ensuring the right skills in the right place

Retour en haut

Back to
the top