Latvijas

VISS, KAS JUMS JĀZINA PAR EOSE: VĪZIJA, MISIJA,

DARBĪBAS UN FILOZOFIJA

 
 
KAS IR EOSE ?

latvia_640

 

Starptautiska organizācija, kas darbojas sporta un aktīvās atpūtas attīstības nozarē, eksperte un veicina sadarbību starp izglītības un nodarbinātības jomām un kompetenta darbaspēka attīstību un nodrošinātu to ar atbilstošām prasmēm

 

vision

 

EOSE VĪZIJA

“Sporta un aktīvās atpūtas sektors, kas ir pilntiesīgs Eiropas un tās dalībvalstu ekonomiskās, veselības un sociālās attīstības veicinātājs”.

 

 

mission

 

EOSE MISIJA

“Veicināt un atbalstīt sporta un aktīvās atpūtas sektora darbaspēku, nodrošināt, lai cilvēkiem, kas par maksu un brīvprātīgi strādā šajā sektorā, ir atbilstošās prasmes, un panākt, ka Sektors sasniedz savu maksimālo potenciālu sociālo, veselības un ekonomikas problēmu risināšanā.”

 

 

activity_expertise

 

EOSE AKTIVITĀTES UN KOMPETENCE

Pētniecība un metodoloģijas, profesiju standarti, Projektu vadība, izglītība un apmācība, sadarbības tīkli.

 

 

 

KAS VIRZIENU NĀKOTNĒ ?
CEĻĀ UZ ES PRASMJU UN NODARBINĀTĪBAS PADOMI (EPNP) SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS NOZARĒ

 

  • Brochure VSport

National Contact

  • Country: Latvia
  • Name: Juris Grants
  • Organisation: Latvian Academy of Sport Education
  • Position: Vice-Rector in Research
  • E-mail: juris.grants@lspa.lv
 
EOSE – European Observatoire of Sport and Employment

A new wave for the sport and active leisure sector

Ensuring the right skills in the right place

Retour en haut

Back to
the top